STŘÍPKY ZE ŠKOLY

Není to tak dlouho, co jsme byli na začátku školního roku a už je tu Mikuláš a v zápětí Vánoce.

Za dobu tří měsíců  se toho žáci ve škole nejen hodně naučili, ale zažili i  různá setkání a soutěže.

Nejprve vzpomeneme na  cvičné jízdy žáků 4. ročníku na dopravním hřišti, které proběhly v

říjnu. Podzimní výcvik na našem dopravním hřišti absolvovaly i další školy  v okolí.  Za zmínku stojí vystoupení  pro  seniory z Loukova  a Libosvár  v kulturním domě. Připravili jsme si pro ně program složený z písniček, básniček  a muzikálu BUDULÍNEK.  Za vystoupení sklidili žáci velký potlesk.

V měsíci listopadu přijel do školy 3x pan Liška z oddílu házené v Bystřici pod Hostýnem, aby předal našim žákům 2. a 5. ročníku své zkušenosti  a připravil je na Mikulášský turnaj v házené, který se konal 25. listopadu ve sportovní hale Sušill. Turnaje se zúčastnily 4 školy, naši sportovci se umístili na 7. místě. Gratulujeme.

26. listopadu absolvovali žáci v rámci preventivní  péče 1. část programu  zaměřený na kamarádství a kolektivní vztahy. Lektorka z občanského  sdružení Madio si připravila pro žáky různé aktivity zaměřené na tuto problematiku.

A byl tu konec listopadu a s ním již 3. Adventní koncert  v kostele sv Václava, na kterém  vystoupila většina našich žáků a také bývalí žáci loukovské školy. Poté jsme se přesunuli před školu, kde byl rozsvícen vánoční strom.  Byl to náročný víkend, protože 1. prosince nás čekalo vystoupení na Mikulášské besídce v kulturním domě.

A co máme před sebou ?  Slabikářovou slavnost v 1. ročníku,  vánoční besídku a soutěž Loukovská superstar.

Mgr. Jarmila Mikulíková