ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Škola je zapojena do projektů
– Ovoce do škol
– Školní mléko
– Recyklohraní
– Zdravé zuby

AKCE  ŠKOLY  A  SDRUŽENÍ  RODIČŮ  PŘI  ZŠ

Co už proběhlo
– beseda o zubní hygieně
– sběr šípků
– výuka ma dopravním hřišti – žáci 4. ročníku
– projekt „Tonda obal na cestách „ zaměřený na třídění odpadů ve spolupráci s firmou EKO-KOM, návštěva sběrného dvora na Chvalčově, ukázka techniky
– lampionový průvod

Co  nás  čeká během  1. pololetí
– sběr pomerančové kůry
– dětský bazárek – 31. 10. a 1. 11. 2014
– vystoupení na KD pro důchodce   8. 11.2014 v 15,00 hod.
– program v TYMY Holešov VÁNOCE  NA  VALAŠSKU A  HANÉ  25. 11.2014
– DEN  SLABIKÁŘE – předání 1. učebnice  žákům 1. ročníku
– Loukovská superstar – vystoupení jednotlivců, skupin žáků – 19.12.2014
– vystoupení na Mikulášské besídce v KD
– vánoční besídka – 16. 12.2014
– návštěva předškoláků v 1. třídě – 18. 12.2014
– beseda s příslušníkem Policie ČR
– příprava zápisu do 1. ročníku
– recitační soutěž – 29. 1. 2015
– vyhodnocení sběru šípků
– vydání vysvědčení za 1. pololetí – 29. 1. 2015