CO NÁS ČEKÁ V II.POLOLETÍ

ÚNOR
– zápis do 1.ročníku
– soutěž tříd v čistotě
– vyhodnocení sběru šípků

BŘEZEN
– „JARNÍ PRÁZDNINY“ – 9.- 13. BŘEZNA
– vystoupení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
– „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ – termín bude upřesněn
– soutěž ve zpěvu ,,O HOSTÝNSKOU PÍŠŤALIČKU“ v ZUŠ Bystřici p. H.
– zahájení plaveckého výcviku – bazén Holešov
– základy miniházené – žáci 4. ročníku
– „PŘIŠLO JARO DO VSI“ – návštěva velikonočního programu v TYMY Holešov

DUBEN
– RECITAČNÍ SOUTĚŽ
– projektový den „DEN ZEMĚ“
– návštěva knihovny, bezpečný internet
– beseda se členem Mysliveckého sdružení

KVĚTEN
– besídka „DEN MATEK“
– „JSEM CYKLISTA“- závěrečná zkouška žáků 4.ročníku na dopravním hřišti
-sběr starého papíru
– vycházka „POCHOD PRO ZDRAVÍ“
– návštěva divadelního představení, koncertu dle nabídky

ČERVEN
– oslava „DNE DĚTÍ“
– návštěva předškoláků ve škole
– projektový den “ ŠKOLA HROU “
– atletické závody
– školní výlet
– fotografování tříd
– vyhodnocení sběru starého papíru
– ukončení školního roku – rozloučení s žáky 5.ročníku