PROJEKT DĚTSKÉ KLUBY

Projekt „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“, který je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614. Pod vedením paní vychovatelky Vymětalíkové J. bude každé odpoledne (mimo prázdniny) od 15:30 do 17:30 fungovat dětský klub. O jarních a letních prázdninách pak příměstský tábor. Více informací obdrží rodiče v průběhu školního roku.