MODERNÍ TREND UČENÍ – UČÍME SE V PŘÍRODĚ

V posledních týdnech se v televizi často mluví o školní výuce probíhající venku. Tento trend je součástí i naší výuky. Žáci a jejich výuka probíhá venku nejen v tělesných a pracovních činnostech, ale i v prvouce. A to formou vycházek po vesnici a představování významných staveb (téma Domov, Moje vesnice), poznávání cesty do školy s nácvikem určování dopravních značek (téma Cesta do školy), ale i praktickým nácvikem práce s kompasem a určování typu krajiny. Žáci 1. – 3. ročníku si vyzkoušeli i výuku výtvarných činností. Venku se jim líbilo a výsledné obrázky byly opravdu pěkné. V další výuce venku budeme nadále pokračovat.