JARNÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V úterý 26.3.2019 žáci 4. ročníku absolvovali výuku Dopravní výchovy. Nově s panem Štěpáníkem, který žáky seznamoval se základními pravidly chování na silnici. Výuku žáci začali povídáním o povinném vybavení kola, postupně probrali důležité dopravní značky, chování při jízdě na kole (objíždění překážek, signalizace změny směru jízdy), pravidla chování na křižovatce (nadřazenost světelných signálů nad dopravními značkami). Aby si žáci zapamatovali a procvičili, co se dozvěděli, čekal je na konci výuky malý testík.