DĚTSKÝ DEN

Dětský den jsme letos oslavili již ve čtvrtek. Paní učitelky si pro žáky připravily sportovní aktivity. Dopoledne strávili mladší ročníky sportovními hrami v tělocvičně a starší žáci odešli na túru na rybníky. Jako překvapení čekal žáky a děti naší školy Zážitkový stan věnovaný tématu Sluneční soustava, planety. Žáci byli velice šikovní. Na všechny dotazy našli správnou odpověď a závěrem lekce si vyzkoušeli oběh planet v praxi.