KÁCENÍ MÁJE

Naše škola nezahálí ani o víkendech. V sobotu 25.5. 2019 děti z mateřské školy a žákyně z ranní družiny zpestřily program na tradičním kácení máje. Pod dohledem učitelek z mateřské školičky si děti připravily básničky a tanečky, žákyně z družiny pak tance zumby fitness. Celé odpoledne se vydařilo a děti si užily i bohatý program připravený pořadateli.