OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL V KROMĚŘÍŽI

Závěrem školního roku jsme se vydali na poslední sportovní akci tohoto školního roku, a to olympiádu malotřídních škol v Kroměříži. Vyjeli jsme brzy ráno a čekalo nás hned několik disciplín, na než jsme se poctivě připravovali v hodinách tělocviku i v družině. Naši žáci vybojovali celkem 6 medailí a k tomu 2 bramborové: 3. místo hod 2. ročník dívky, 2. místo hod 4. ročník chlapci, 2. místo hod chlapci 5. ročník, 2. místo skok daleký z místa chlapci 3. ročník, 2. místo skok daleký dívky 2. ročník a 1. místo běh 400 m dívky 4. ročník. Všem sportovcům naší školy děkujeme za reprezentaci.