ŠKOLNÍ VÝLET VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A HISTORICKÁ OLOMOUC

V závěru školního roku jsme vyrazili na školní výlet. Tentokrát jsme trošku dobrodružně cestovali vlakem do Olomouce, kde nás čekala vlastivědná procházka historickou částí města. Nejprve jsme zavítali do Dómu sv. Václava v Olomouci, který jsme si důkladně prohlédli i zevnitř a poté nás čekal program ve vlastivědném muzeu. Zde nás přivítal obrovský šavlozubý tygr, mamut, lemur a jiní obři doby ledové, o nichž jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Na delší čas jsme byli posledními návštěvníky, kteří tuto výstavu shlédli. Všem se výlet líbil a domů jsme dojeli notně unavení.