BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní spojení pro platbu školného v MŠ a zálohovou platbu obědů:
č. ú. 27-1482780277/0100
Do poznámek při platbě zákonný zástupce povinně uvede JMÉNO DÍTĚTE