BESÍDKA PRO SENIORY 9.11.2019

V sobotu 9. 11. 2019 vystoupili žáci naší školy na besídce pro seniory – naše babičky a dědečky. Prváčci zarecitovali několik básniček a na závěr svého vystoupení zatančili mazurku „Měla babka čtyři jabka“. Děti ze druhého a čtvrtého ročníku přednesly pásmo básniček o podzimu a na ně navázala školní družina se svým představením. Následoval tanec děvčat ze školního tanečního kroužku s písní Waka waka. Naši třeťáci a  páťáci zakončili celou akci písničkami, které jistě vehnaly slzu do očí nejednomu přítomnému. Zazněly Svěrákovy „Stromy“ a píseň Karla Gotta „Být stále mlád“.  Myslíme si, že všechna vystoupení se dětem podařila, a proto bychom jim chtěli za loukovskou školu moc poděkovat. V neposlední řadě patří naše díky i rodičům, že umožnili svým ratolestem na této besídce vystoupit. S jejich podporou by představení neproběhlo.