Plavecký výcvik

Tak jako každý rok jsme začali s dětmi naší školy jezdit na
plavecký výcvik, na který se všichni již moc těšili. První lekce
proběhla 21. 11. 2019 tentokrát v Hranicích na Moravě. Letos se
zúčastní výcviku pouze nejmladší žáčci, a to první, druhý a třetí
ročník. Po příjezdu na bazén byli malí plaváčci nejprve seznámeni
s bezpečností na bazénu, poté byli rozděleni do skupin podle
plaveckých dovedností a následně se již začali věnovat tréninku.
Všem se na bazénu moc líbilo a byli učiteli plavání na závěr první
lekce velmi pochváleni. Přikládáme také pár fotografií, ať vidíte,
jak to našim dětem při plavání jde.