ADVENTNÍ DÍLNIČKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

2. prosince 2019 paní vychovatelka připravila pro děti ve školní družině tradiční adventní dílničku. Každý rok s dětmi vyrábíme adventní věnečky, které si děti odnesou s sebou domů a zapálí si první svíčku, která symbolizuje blížící se Vánoce. Pochvala a poděkování patří maminkám, které dětem připravily věci potřebné k vyrobení věnečku. Děti už byly tak šikovné, že nepotřebovaly naši pomoc. A těm malým ochotně pomohli velcí. Věnečky se jim moc povedly a všichni z nich měli velkou radost. Přišly za námi i děti, které školní družinu nenavštěvují, což nás vždycky moc potěšilo. Teď už se všichni těšíme na Vánoce a přejeme všem mír, klid, pokoj a lásku. Krásné a šťastné Vánoce.

Paní vychovatelka