SBĚR ŠÍPKŮ

V měsících září a říjnu proběhl opět na naší škole tradiční sběr
šípinek, který zorganizovala školní družina. Děti neváhaly a do
sběru se ochotně znovu zapojily. Nesbíraly jen ony, ale i
babičky, dědové a zapojili se i rodiče. Všichni sběrači si
zaslouží velkou pochvalu a poděkování.
Vyhodnocení tříd:

1.místo 3.ročník (3. a 5. třída) 111,41 kg
2.místo 1.ročník (1. třída) 82,00 kg
3.místo 2.ročník (2. a 4. třída) 36,63 kg

NEJLEPŠÍ SBĚRAČI
žákyně 5. ročníku 50,7 kg
žák 1. ročníku 50,7 kg
žákyně 3. ročníku 28,4 kg
žákyně 4. ročníku 28,00 kg
žákyně 1. ročníku 16,60 kg
žákyně 3. ročníkun 9,34 kg
CELKEM SE NASBÍRALO: 230,04 kg.

PANÍ VYCHOVATELKA