Projekt Šablony II

Název projektu: ZŠ a MŠ Loukov Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015027 Zahájení realizace projektu: 1.9.2019 Ukončení realizace projektu: 31.8.2021 Délka realizace:...

DEN S POLICIÍ

V pátek 14.6.2019 uspořádalo město Bystřice pod Hostýnem Den s policií. Žáci naší školy tak mohli shlédnout ukázky práce integrovaného záchranného...

Házená

V měsíci květnu žáci naší školy pilně trénovali pod vedením pana Lišky házenou. Ze 4. a 3. ročníku jsme vybrali...