Co nás čeká ?

Co nás čeká v MŠ

DUBEN
• 8.4.2019 Divadélko Bublanina,,Není liška jako liška“ – dopolední divadelní představení v MŠ
• 10.4.2019 Dětská jóga – odpolední cvičení pro děti v MŠ
• 16.4.2019 Návštěva předškoláků v ZŠ – tělocvik
• 17.4.2019 Pomlázka v MŠ
• 18.4.2019 Uzavření mateřské školy (sanitární den)!!!
• 23.4.2019 Zápis dětí do ZŠ Loukov 14:00-18:00 v budově ZŠ Loukov
• 23.4 – 26.4.2019 tematický týden v rámci celosvětového Dne Země-výtvarná soutěž, hry v přírodě, sázení stromku na školní zahradě
• 24.4.2019 Dětská jóga – odpolední cvičení v MŠ pro přihlášené děti
• Lekce plavání na plovárně v Hranicích na Moravě (5.,12.,26.,3.5. 2019)
• 30.4.2019 Slet čarodějů a čarodějnic – tematický den na oslavu příchodu jara. Čarodějnické masky a převleky. Dopolední program v MŠ

KVĚTEN
• 6.5.2019- Přednáška o hasičské práci v rámci Mezinárodního Dne hasičů –ukázka práce SDH Loukov.
• 7.5.2019 Návštěva předškoláků v ZŠ – Tv
• 11.5.2019 Den matek – vystoupení dětí na KD ve 14:30 hod. (besídka pro rodiče)
• 14.5.2019 Zápis nových dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 v budově MŠ od 10:00 do 16:00
• 16.5.2019 Výlet do ZOO Lešná (odjezd a příjezd bude upřesněn na informační tabuli v MŠ)
• 22.5.Dětská jóga – odpolední cvičení pro děti v MŠ
• 25.5.2019 „Kácení máje“- vystoupení dětí na akci SDH Loukov. Dopolední vycházka do Libosvár.
• Den dětí v MŠ – v rámci celého týdne 27. – 31. 5. 2019 soutěže, točená zmrzlina, dětský zábavný program „Kosmický stan“ – zábavná show o vesmíru (30.5.2019)

ČERVEN
• 4.6.2019 Olympiáda dětí z MŠ Loukov s dětmi MŠ Osíčko
• Návštěva dopravního hřiště v ZŠ Loukov dle domluvy s paní ředitelkou
• 5.6.2019 Dětská jóga, odpolední cvičení pro děti v MŠ
• 11.6.2019 Návštěva předškoláků v ZŠ
• 19.6.2019 Maturitka předškoláků. Dopolední akce dětí z dolní třídy.
• 27.6.2019 Slavnostní rozloučení s předškoláky na zahradě v MŠ. Vystoupení dětí z MŠ. Pasování předškoláků panem starostou a paní ředitelkou. Zábavný program. Opékání špekáčků.

Co nás čeká v ZŠ:

DUBEN
• 9.4.2019 třídní schůzky 15:30 – 16:30
• 16.4.2019 Mcdonald´s cup – ZŠ Bratrství
• 17.4.2019 Štafetový pohár stadion v Holešově
• 18.-22.4.2019 velikonoční prázdniny – ŠD I KLUB UZAVŘEN
• 23.4.2019 koncert pro žáky školy (seznámení se s hudebními nástroji) 11:00 – 11:45
• 23.4.2019 2019 14:00-18:00 zápis do ZŠ
• 1.,8.,15.,29.4.2019 plavání Holešov celá škola

KVĚTEN
• 6.5.2019 ukončení plavání Holešov – celá škola
• 7.5.2019 návštěva předškoláků v ZŠ – Prvouka
• 9.5.2019 zahájení lekcí házené v hodinách tělocviku v I. a II. třídě (celkem 5 lekcí)
• 11.5.2019 Den Matek – na KD od 14:30 (děti přiveďte ve 14:00)
• 21.5.2019 Konzultace od 15:30 do 16:30
• 25.5.2019 Kácení máje – vystoupení ranní družiny (dívky)
• 30.5.2019 Den dětí – Mobilní planetárium v MŠ, sportovní den (za pěkného počasí)
• Dopravní výchova ve 4. ročníku (jízdy) – dle počasí

ČERVEN
• 4.6.2019 Zdravá pětka 1.-3. ročník
• 14.6.2019 akce záchranného systému v zámecké zahradě v Bystřici pod Hostýnem – od 9:00h
• 14.6.2019 rozloučení s páťáky od 16:00 školní zahrada – akce SRPŠ
• 21.6.2019 školní výlet – celá škola
• 28.6.2019 předávání vysvědčení