HISTORIE ŠKOLY

V roce 1879 byly zakoupena chalupa č. 119, kde se nyní nachází škola.

V roce 1880 navštěvovalo školu 200 dítek, které se vyučovaly ve 2 třídách.

Bylo nutné pořídit novou školní budovu.

Novou školní budovu postavil stavitel Otto Zeman z Bystřice pod Hostýnem

Školní rok 1881/1882 započal 1. září ještě ve staré budově. Dne 26. 9. 1881 přišla úřední komise, která stavbu prohlédla a dne 8. 10. 1881 byla nová školní budova předána do užívání.

Od školního roku 1972/1973 byla škola organizována jako trojtřídní a byla založena mateřská škola, která měla jednu třídu.

Ve školním roce 1977/1978 bylo otevřeno dětské dopravní hřiště, které bylo vybudováno za velké pomoci SRPŠ .

Ve školním roce 2001/2002 se uskutečnila první etapa výměny oken a byl realizován projekt „INTERNET DO ŠKOL“, dotovaný MŠMT ČR.

V roce 2003 projekt MŽP ČR „SLUNCE DO ŠKOL“, výměna osvětlení

V roce 2005 se uskutečnila druhá etapa výměny oken a byl pořízen nový školní nábytek.

V roce 2006 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro chlapce a bylo znovu otevřeno a modernizováno dopravní hřiště.

V roce 2016 oslavila škola 135. výročí svého trvání.