TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

11. 9. 2018 od 15:30 v jídelně Informativní schůzka pro rodiče dětí v ZŠ
18. 9. 2018 v 15:30 Informativní schůzka pro rodiče dětí v MŠ
20. 11. 2018 od 15:30 do 16:00 Třídní schůzky
8. 1. 2019 od 15:30-16:30 Konzultace
9. 4. 2019 od 15:30 do 16:00 Třídní schůzky
21.5 2019 od 15:30 do 16:30 Konzultace