TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

9. 4. 2019 od 15:30 do 16:00 Třídní schůzky
21.5 2019 od 15:30 do 16:30 Konzultace