KROUŽKY

Pondělí
14:00 – 15:00 Náboženství
pí. Černochová, od 17. 9. 2018

12:15 – 13:00 Logopedie
Jana Vymětalíková | jana.vymetalikova@skolaloukov.cz

Úterý
13:05 – 16:00 ZUŠ
pí. Buchmannová

13:15 – 14:15 Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
Mgr. Jarmila Mikulíková | mikulikova@skolaloukov.cz

Středa
13:15 – 14:00 Reedukace
Mgr. Pavlína Křížková | krizkova@skolaloukov.cz

Čtvrtek
13:30 – 15:00 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz (16 setkání)