KROUŽKY

Kroužky a nepovinný předmět náboženství začínají v týdnu od 16.9. 2019!

Pondělí
14:00 – 15:00 Náboženství – nepovinný předmět
pí. Černochová

13:05 – 14:35 Keramika – jednou za 14 dnů – liché týdny – kroužek je placený rodiči!
Mgr. Barbora Hrušková

Úterý
12:15 – 13:00 Logopedie v rámci ŠD
Jana Vymětalíková | jana.vymetalikova@skolaloukov.cz

13:05 – 16:00 ZUŠ – žáci přihlášení do ZUŠ
Mgr. Marcela Buchmannová

Středa
13:15 – 14:00 Reedukace – pro žáky s IVP
Mgr. Renata Pospíšilová | pospisilova@skolaloukov.cz

13:15-14:00 Taneční – max 10 osob
Mgr.  Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz

Čtvrtek
13:30 – 15:00 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz (16 setkání)

Pátek
13:15 – 14:00 Reedukace – Aj
Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz