NOVINKY

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a...

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

Projekt „Ovoce do škol“ schválila vláda dne 21.prosince 2009 nařízením vlády č.478/2009 Sb. Projekt dále řídí Státní intervenční zemědělský fond....

ŠKOLNÍ MLÉKO

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je...