PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina – Po – Pá | 7:00 – 7:30
Školní družina – Po – Pá | 11:45 – 15:30

Vychovatelky :
Jana Vymětalíková | jana.vymetalikova@skolaloukov.cz
Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Mgr. Pavlína Křížková | krizkova@skolaloukov.cz

Školní družina se naplňuje do počtu 30ti žáků. Přijímání dětí na základě zápisného lístku.

V rámci družiny bude kroužek angličtiny (1.+2.ročník).