TŘÍDNÍ A VYUČUJÍCÍ

I. třída – 1. a 3. ročník – Mgr. Jarmila Mikulíková | mikulikova@skolaloukov.cz
Prv, Tč, Vč, Pč – Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Aj 3. ročník – Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz

II. třída – 2. a 4. ročník Mgr. Pavlína Křížková | krizkova@skolaloukov.cz
Vč 2. ročník – Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Hč 2. ročník – Mgr. Jarmila Mikulíková | mikulikova@skolaloukov.cz
Aj – Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz

III. třída – 5. ročník – Mgr. Ranáta Pospíšilová | pospisilova@skolaloukov.cz
Vl, Pč – Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Aj, TČ, Inf – Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz
Hč, Přír, Vč – Mgr. Pavlína Křížková | krizkova@skolaloukov.cz