TŘÍDNÍ A VYUČUJÍCÍ

I. třída – 1. ročník – Mgr. Renáta Pospíšilová | pospisilova@skolaloukov.cz
Pč – Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz

II. třída – 2. a 4. ročník – Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz
M, Tč, Prv/Přír, Vl, Pč 2. roč. Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Pč 4. roč. Mgr. Renata Pospíšilová | pospisilova@skolaloukov.cz
Hč 4. roč. Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@skolaloukov.cz

III. třída – (3. a 5. ročník) – Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@skolaloukov.cz
Aj Mgr. Helena Šůstalová | sustalova@skolaloukov.cz
Pč 2. roč. Mgr. Marie Syryčanská | syrycanska@skolaloukov.cz
Pč 5. roč. Mgr. Renata Pospíšilová | pospisilova@skolaloukov.cz

Dětem je nápomocna školní asistentka Mgr. Marcela Buchmannová v ZŠ a  Kamila Valová v ŠD.